Jakość powietrza w Radomiu

Opracowanie WR 26-600 Wiadomości Radomskie

Jakość powietrza to wyzwanie

Polska ma obecnie coraz większy problem ze smogiem. Padają rekordy PM – przekroczenie dopuszczalnych norm o prawie 1000 procent (zgodnie z danymi z dnia 09.01.2017, godzina 20:10).

Co to jest wysoka emisja i niska emisja?

Zależy to od wysokości uwalniania spalin. Do wysokiej emisji zaliczamy kominy powyżej 40 m z przemysłu stalowego hut szkła i pozyskiwania miedzi. Do niskiej emisji przede wszystkim zanieczyszczenie wywoływane przez transport i ogrzewanie indywidualne domów.

Nasze zdrowie!

Z chwilą przekroczenia przez poziom smogu stanów alarmowych powinniśmy unikać spacerów. Dopuszczalne są jedynie niezbędne wyjścia, w czasie których zakrywamy twarz maseczką lub szalikiem, by choć w ten sposób nie narażać się długotrwale na działanie szkodliwych substancji na nasz organizm.

Co można robić by walczyć z takim stanem?

Odpowiedzią powinna być zorganizowana akcja władz lokalnych i mieszkańców polegająca przede wszystkim na podnoszeniu świadomości ekologicznej. Społeczność należy uświadamiać, że spalanie w domowych kotłowniach węgla i śmieci oraz zbyt stare piece to podstawowy problem i źródło emisji. Ze strony miasta winę ponoszą zła infrastruktura drogowa i komunikacyjna oraz wysokie podatki, które powodują migracje poza obręb miasta młodych ludzi, którzy muszą dojechać do pracy i szkoły (własnymi samochodami). Przez to miasto jest zakorkowane, a decyzje o powołaniu strefy tempo 30 nie usprawniają ruchu.

Urząd Miasta Radomia wydał oświadczenie o zebraniu środków w wysokości 2 mln zł na dalszą wymianę pieców węglowych. Ale kiedy to się odbędzie, nie wiadomo.

Normy dla PM 10

Jeżeli przez 3 dni PM osiągnie wartość 200 µg/m3, podejmuje się ALARM i powiadomienie w danym rejonie. Dopuszczalne są poziomy pyłów PM 10 w powietrzu na poziomie:

Stężenie średnioroczne -> 40 µg/m3

Stężenie 24 godzinne -> 50 µg/m3

Dopuszczalna częstość przekroczenia stężenia 24h w roku -> 35 razy

Pył zawieszony PM

Wielkość cząsteczek poniżej 10 mikrometrów i jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne. Zasięg rozproszenia (emisji) do 1000 km i zależny jest od wysokości emisji i temperatury początkowej wylotu z komina.

Pył zawieszony PM 2,5

oznacza wielkość cząsteczek do 2,5 mikrometra i jest mieszaniną substancji szkodliwych o mniejszej wielkości, przez co stanowi większe zagrożenie ze względu na szkodliwość i na zasięg do 2500 km. W jej skład wchodzą również związki powstałe z przemian np. dwutlenku siarki (zanieczyszczenie wtórne). PM 2,5 opada od kilku dni do kilku tygodni.